Safety Health Environment specialist

SIRE Life Sciences® - More jobs by this advertiser
SIRE® is the market leader in Life Sciences recruitment. We believe the recruitment market needs to gear up in technology and continuous innovation. We like technology, in a Life Sciences market driven on science, we couldn’t stay behind; we drive Recruitment Science. Investing a majority of our turnover in technology enables us to use unique Resource Technologies. By using highly advanced algorithms, we enable our team of Resource & Data Strategists© to maintain the most advanced, detailed and complete Life Sciences network in Europe. This big data enables us to work Reverse Recruitment©: we first analyze the market in-depth before we go out to the market. Because we analyze the whole market, we can compare facts and data. This enables us to do Facts & Big Data Recruitment©, making sure we, or better yet, you find the right career!Our client is a professional Pharmaceutical organisation, based in Zuid-Holland Netherlands.

The Company

The company is a multinational healthcare leader with a diversified portfolio of prescription medicines, vaccines and innovative medicines.

Role Description

Deze organisatie streeft de hoogst realiseerbare norm na voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Duurzaamheid. De afdeling Environment Health Safety &Sustainability (EHS2) heeft als doel en missie zorg te dragen voor advisering en ondersteuning van de gehele organisatie. De goals die worden nagestreefd zijn in overeenstemming met de waarden van de onderneming. Dit betekent een incidentvrije werkplek, geen spills, geen branden en geen non-compliance situaties. Borging geschiedt door het lijnmanagement eigenaarschap te laten nemen voor deze gebieden.

De EHS2 afdeling heeft dan als primaire taak het line management te coachen en te adviseren bij het bereiken van EHS2-doelstellingen. Instrumenten die hiertoe ter beschikking staan zijn o.a. Veiligheid & Milieu management systemen. Audit systemen, incident management systemen en veilig gedrag management-systemen. Door het doen van rondgangen en het aangaan van interacties met mensen op werkvloer (werknemers, aannemers, project medewerkers etc.) zie je erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen zoals vermeld in Nederlandse wetgeving en de corporate richtlijnen, ISO14001 en OHSAS 18001 en andere safety normen.

Responsibilities

- Positionering van de EHS2 afdeling ten opzichte van de diverse bedrijfstakken versterken
- Stimuleren van EHS2 eigenaarschap door de gehele organisatie
- Coordineren van aanvragen voor de herziening van milieuvergunningen en verzorgen van interne en externe milieurapportages
- Uitbrengen van dagelijks rapportage aan EHS director, incl. weekly overview
- Support van alle afdelingen zoals helpen bij werkplekinspecties, risicoinventarisaties, oplossen non-conformities, MAARS actiepunten

Requirements

- minimaal een opleiding op MVK+ niveau
- expertise met EHS werk en milieuwetgeving in de (petro)chemische of farmaceutische industrie
- tactisch vermogen om mensen op een respectvolle manier te overtuigen, de norm te handhaven en tijdig te escaleren

Are you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Alexander Wielemaker.


SIRE Life Sciences®


Amsterdam, (Netherlands)

Phone: +31 (0)20 658 9800
Web: http://sire-search.com

Save Contact
Company Profile

8 February 2019
Location: Netherlands Zuid-Holland Zuid-Holland
Salary: Competitive Salary
Work type:
Temporary/Contract
Sector:
Life Sciences
Profession:
Other

This career opportunity is no longer open.
Please search for current vacancies here.


Bookmark and Share
  • Previous Next


This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
I agree
Read more