Clinical Applicatie Specialist Dialyse IT

SIRE Life Sciences® - More jobs by this advertiser
SIRE® is the market leader in Life Sciences recruitment. We believe the recruitment market needs to gear up in technology and continuous innovation. We like technology, in a Life Sciences market driven on science, we couldn’t stay behind; we drive Recruitment Science. Investing a majority of our turnover in technology enables us to use unique Resource Technologies. By using highly advanced algorithms, we enable our team of Resource & Data Strategists© to maintain the most advanced, detailed and complete Life Sciences network in Europe. This big data enables us to work Reverse Recruitment©: we first analyze the market in-depth before we go out to the market. Because we analyze the whole market, we can compare facts and data. This enables us to do Facts & Big Data Recruitment©, making sure we, or better yet, you find the right career!Our client is a professional Information Technology organisation, based in Netherlands.

The Company

Our client is a professional Medical Devices organization, based in Netherlands. De Clinical Application Specialist legt hiërarchisch verantwoording af aan de Technical Operations Manager en onderhoudt een eigen specialisatie binnen het vakgebied & team van de Dialyse IT (DIT). Hij onderhoudt hierbij nauw contact met het Europese DIT team (zgn ‘second level’).

Role Description

In deze positie ben je 50% van de tijd bij een klant en 50% intern of een dag vanuit huis werkend is ook mogelijk.Vrij in je planning.
De Clinical Application Specialist is de spreekwoordelijke bruggenbouwer op de werkvloer dmv software. Hij is verantwoordelijk voor product gerelateerde informatievoorziening mbt de specifieke softwareproducten van onze dialyseapparaten. Hij adviseert, configureert, implementeert (incl. maken van koppelingen) en ontwikkelt waar nodig software oplossingen op maat voor klanten in de Benelux.

Daarnaast is de Clinical Application Specialist samen met de product specialisten (marketing) verantwoordelijk voor het geven van trainingen en het op peil houden van de productkennis van interne en externe klanten.
Tevens ondersteunt de Clinical Application Specialist waar nodig de product specialist en het account mgt en levert een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van de Dialyse IT oplossingen voor klanten.

Responsibilities

1.Verrichten van specifieke DIT werkzaamheden. De Clinical Application Specialist is in staat om:
A. een deskundige en betrouwbare functionele IT gesprekspartner te zijn van de klant op het gebied van DIT;
B. de hulpvraag helder en concreet te formuleren zowel op schrift als in woord;
C. vragen en/of storingen op een correcte manier in het ticketingsysteem te documenteren;
D. zelfstandig opvolging te geven aan binnengekomen tickets of deze voor te leggen aan een volgend level van support indien nodig;
E. voor de functionele inrichting van het systeem en waar nodig koppelingen te zorgen;
F. updates en nieuwe implementaties te verrichten;
G. projecten te managen

2. Ondersteuning bieden aan het commerciele proces
Vanuit de eigen expertise op het gebied van het betreffende specialisme is de clinical application specialist in staat om:
A. de clinical specialists en accountmanagers ism de product specialisten qua kennis op voldoende niveau te brengen en houden om de commerciële gesprekken en ondersteuning aan de klant de gewenste kwalitatieve inhoud te geven;
B. de clinical specialists en accountmanagers bij klantbezoeken te vergezellen waar nodig;
C. presentaties voor te bereiden, te ondersteunen en desgewenst te geven zodat de klant een optimaal beeld krijgt van de software producten en diensten van FMC aansluitend bij de behoeften;
D. de accountmanagers te ondersteunen bij het invullen van tenders waar nodig;
E. de accountmanagers van inhoudelijke informatie te voorzien waar nodig zodat deze op correct wijze offertes kunnen opstellen.

3. Bijdrage leveren tbv de marketing
Vanuit de eigen expertise op het gebied van het betreffende specialisme is de clinical application specialist in staat om:
A. input te leveren zodat beslissingen genomen kunnen worden door de product specialist op het gebied van het software assortimentsbeleid;
B. een productlaunch mbt DIT voor te bereiden en de roll-out te verrichten;
C. kennis van de markt en de producten van de concurrent te delen en in te zetten tbv de strategie vorming;
D. de productspecialist bij te staan in het onderzoeken van mogelijkheden in de markt v.w.b. toevoegingen in het portfolio van FMC;
E. proactief met nieuwe voorstellen te komen ter verbetering van de te leveren producten en diensten.

4. Ondersteuning bieden tav opleiding & training
A. verzorgt trainingen aan de klant zowel intern als extern waar wenselijk;
B. stelt documenten op ter ondersteuning van de trainingen incl ev registratie indien noodzakelijk;
C. woont proefplaatsingen bij voortkomend uit commerciële trajecten;
D. stelt train-the-trainer sessies op in de vorm van expertdagen voor onze klanten alsmede trainingssessies voor de interne collega’s.

5. Overige werkzaamheden cq aandachtsgebieden
A. volgt klantvragen optimaal op;
B. noteert klantcontacten in bezoekrapportages/gespreksverslagen op concrete en correcte wijze;
C. werkt volgens de geldende wet en regelgeving;
D. werkt conform de richtlijnen beschreven in het lokale kwaliteitssysteem;
E. werkt volgens de geldende ISO normen

Requirements

Must have:
- 3-5 jaar ervaring met ICT tav zorgsystemen (bijv elektronische patiënten database/HIS/gespecialiseerde software pakketten), als bijv applicatiespecialist in ziekenhuis werkzaam geweest of voor een dienstverlener aan de zorgsector (bijv software bedrijven)
- Kennis van ziekenhuisorganisaties (organisatiestructuur, gangbare processen en procedures)
- Kennis van automatiseringsprocessen, netwerk- en systeembeheer
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

De persoon die wij zoeken beschikt over de volgende eigenschappen: goed kunnen doorvragen (vraag achter de vraag), helder kunnen verwoorden (schrift en woord), oplossingsgericht, creatief (buiten gebaande paden denken), zelfstandig, representatief en organisatorisch sterk (project mgt en prio-stellend).

Nice to have:
- Bachelor als (dialyse)verpleegkundige
- Pre: enkele jaren ervaring als (dialyse)verpleegkundige
- Kennis van specifieke dialyse software, bijv ProDB Finesse, Diamant etc

Other information

ICT wordt steeds belangrijker in Medical Devices. Je levert een bijdrage aan patientenzorg. Wereldwijd marktleider met +100.000 werknemers, dus er is ondersteuning en genoeg doorgroeimogelijkheden nationaal alswel internationaal. Informele cultuur. Als je je resultaten haalt is er erg veel vrijheid.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Premievrij pensioen
Auto van de zaak zonder eigen bijdrage lease budget 800 EUR
Telefoon en laptop
Performance gerelateerde bonus component

Are you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Arjan van der Schoor.


SIRE Life Sciences®


Amsterdam, (Netherlands)

Phone: +31 (0)20 658 9800
Web: http://sire-search.com

Save Contact
Company Profile

24 March 2020
Location: Netherlands Netherlands
Salary: Competitive Salary
Work type:
Full time
Sector:
Life Sciences
Profession:
Other

This advertiser's application form opens in a new window. Check your browser's popup blocker settings if you experience problems.

Bookmark and Share


This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
I agree
Read more